TOC, COD, BOD

Sensors


From Trios
InformationBrochuresContact us

Fra TriOS Daten Und Messtechnik GmbH kan vi levere on-line spektrofotometere for måling av en rekke vannparametere - KOF, BOF, TOC, SAC UV254 nm, nitrat, nitrit og mange flere.

Utstyret er meget solid og med fleksible installasjonsmuligheter til prosessen - neddykk, by-pass og til og med på lab benken med egne kuvetter til prøven. Flere sensorer kan kobles til samme sentralenhet, TriBox 2, og flere valgmuligheter for kommunikasjon med omverdenen, som også inkluderer f.eks. alarmgiving via mobiltelefon. Flere måleparametere kan inkluderes på samme sensor, ved at man f.eks. velger 1 eller 2 parametere først, og kan siden bygge på med flere etter behov.

 

SensorsTriOS official website

Knut Erik Boland

Product Manager / Sales

T: +47 33 19 29 15
M: +47 926 46 906
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Per Enok Hanssen

CEO / Sales

T: +47 33 19 29 15
M: +47 922 66 456
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 InLine Prosess AS