NextGuard X-Ray Detection

Røntgendetektoren NextGuard er utviklet for å gjøre overgangen fra metalldetektorer til røntgensystemer enkel, rask og rimelig. Den er utmerket til å finne fremmedlegemer i tillegg til over/under vekt, deformert, og manglende produkt.

NextGuard bygger på det siste innen røntgenteknologi, røntgengeratoren er plassert på undersiden og med en U-formet detektorramme, gir dette en meget god dekning av produkter som går igjennom maskin. Systemet er meget kompakt og modulbasert som forenkler renhold og vedlikehold. Via en brukervennlig software setter man systemet enkelt i drift. Nye produkter kalibreres ved hjelp av autoCal og man setter opp ønskede filtere. NextGuard fås i to forskjellige rammeåpninger.

More information about products: NextGuard X-Ray Detection

© 2017 InLine Prosess AS